กระถาง”ขุย-ใยมะพร้าว” เพาะชำกล้าไม้-ไร้มลพิษ

ด้วยถุงพลาสติกที่ใช้เพาะชำกล้าไม้ต่างๆ ย่อยสลายยาก อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ให้เกิดปัญหามลพิษตามมาในอนาคตนั้น ทำให้ทีมนักประดิษฐ์จากคณะครุศาสตร์เครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตคลองหก จ.ปทุมธานี

ซึ่งมี ผศ.ธีรเวท ฐิติกุล หัวหน้าทีมคิดค้นโดยการนำขุยและใยมะพร้าว มาทำเป็น “กระถาง” สำหรับเพาะชำกล้าไม้เป็นอีกทางเลือกในการช่วยเหลือเกษตรกร

ผศ.ธีรเวท ฐิติกุล หัวหน้าทีม กล่าวว่า เหตุผลที่คิดทำกระถางจากขุย-ใยมะพร้าวขึ้นนี้ ก็เพราะนอกจากตัวเองจะรับรู้ถึงปัญหาแล้ว ก็มีเพื่อนเกษตรกรบางรายที่เพาะพันธุ์กล้าไม้ขาย จะบ่นให้ฟังถึงปัญหาการใช้ถุงพลาสติก โดยเฉพาะเรื่องของการย่อยสลายที่ต้องใช้เวลานับร้อยปี ที่สำคัญนอกจากส่งผลให้เกิดปัญหามลภาวะเป็นพิษแล้ว ยังส่งผลให้คุณภาพของดินเสื่อมด้วย

“เวลาเราไปหาซื้อกล้าไม้จากสวนต่างๆ แทบทั้งหมดจะพบกล้าไม้ถูกบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกขนาดต่างๆ กัน และเมื่อซื้อมาแล้ว ก่อนจะปลูกลงดินหรือลงกระถาง ก็ต้องมาแกะเอาถุงพวกนั้นทิ้ง ซึ่งถุงพลาสติกนั้นทุกคนก็ทราบกันดีว่าย่อยสลายยาก และเป็นขยะประเภทที่เป็นต้นเหตุทำให้เกิดภาวะโลกร้อนในทุกวันนี้ จึงร่วมกับนักศึกษาในภาควิชาคิดค้นและผลิตกระถางนี้ขึ้น” ผศ.ธีรเวทแจง

พร้อมระบุว่า จากการศึกษาและคิดค้นหาสิ่งทดแทนจากธรรมชาติมาทดลองหลายอย่าง เพื่อเป็นอีกทางเลือกของเกษตรกรผู้เพาะชำกล้าไม้จำหน่าย แทนการใช้ถุงพลาสติกนั้น ผลปรากฏว่า กาบมะพร้าว ซึ่งเป็นสิ่งของเหลือใช้และมีอยู่ทั่วไป กลับใช้ประโยชน์ได้อย่างดียิ่ง ทั้งนี้เป้าหมายนอกจากกระถางนี้จะแทนถุงพลาสติกแล้ว ยังใช้เพาะชำกล้าไม้ที่ไม่ใช้สารเคมีด้วย

“กาบมะพร้าวมีคุณสมบัติที่ดีมาก ทนทาน อีกทั้งย่อยสลายได้ง่าย ไม่มีมลพิษเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากธรรมชาติ”

โดยกรรมวิธีการผลิตกระถางนั้น ผศ.ธีรเวทแจงว่า เริ่มจากนำกาบมะพร้าวมาเข้าเครื่องย่อย โดยเครื่องดังกล่าวนั้นจะทำการแยกเอาใยมะพร้าวที่มีลักษณะหยาบๆ และขุยซึ่งมีความละเอียดอ่อนออกจากกัน จากนั้นนำสิ่งที่แยกกลับมาผสมกันอีกครั้ง โดยใช้ใยมะพร้าวเป็นแกนหลักตามด้วยขุยมะพร้าว ที่ผสมเข้ากับแป้งเปียก ซึ่งเป็นตัวผสาน

“ง่ายๆ ก็คือ ใช้ใยมะพร้าวเป็นเหล็กเส้น และใช้ขุยมะพร้าวและแป้งเปียกแทนเสมือนปูนผสมทราย จนมีความเหนียว ทนทาน จากนั้นนำมาเข้าแบบพิมพ์ที่เราสร้างขึ้นมา แล้วกดอัด จนเข้ารูปเป็นกระถางต้นไม้ที่ไร้มลพิษขึ้นมา ซึ่งเมื่อเราเข้าพิมพ์และได้รูปร่างออกมาแล้ว ก็แค่ผึ่งให้แห้ง ก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้แล้ว” ผศ.ธีรเวทเล่าถึงขั้นตอนการทำ

พร้อมกล่าวอีกถึงข้อดีของกระถางที่ผลิตขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับถุงหรือกระถางพลาสติกว่า กระถางจากขุยและใยมะพร้าวนั้น ไม่เก็บความร้อนเหมือนพลาสติก และทำให้รากของต้นกล้าสามารถชอนไชลงดินได้สะดวกกว่า ที่สำคัญย่อยสลายง่าย ไม่มีมลพิษหรือผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ด้วยข้อดีต่างๆ เหล่านี้ ทำให้กระถางขุย-ใยมะพร้าวของทีมนักคิดค้นชุดนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในตลาดต่างประเทศ

ผศ.ธีรเวทกล่าวอีกว่า ทุกวันนี้ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมวิธีการผลิตจากมหาวิทยาลัย เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปผลิตขึ้น ทั้งใช้เองหรือจะเป็นธุรกิจเล็กๆ หากสนใจก็ติดต่อไปได้ที่มหาวิทยาลัย อันจะเป็นการช่วยกันลดมลพิษและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: