ส่งเสริมปลูกกระถินยักษ์-กระถินเทพา

วันที่ 30 กรกฎาคม 2551

จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ผลิตไม้ชิ้นสับป้อนโรงงานเยื่อกระดาษ

นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า ส.ป.ก.ได้ลงนามกับบริษัท เมเจอร์ กรีน จำกัด ซึ่งอยู่ในเครือเอเวอร์กรีน พลัส ภายใต้โครงการความร่วมมือไตรภาคีการปรับโครงสร้างสินค้าเกษตรเชิงการตลาดนำการผลิต โดยมีแผนร่วมกันส่งเสริมเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ สระบุรี ลพบุรี และนครราชสีมา ให้ปลูกไม้กระถินยักษ์และกระถินเทพาเพื่อผลิตชิ้นไม้สับป้อนโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ ที่กำลังมีความต้องการวัตถุดิบค่อนข้างสูงนอกเหนือจากไม้ยูคาลิปตัส ซึ่งบริษัท เอเวอร์กรีนฯ มีความต้องการรวมกว่า 5,000 ตัน:วัน

ภายหลังขึ้นทะเบียนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯแล้ว จะเร่งฝึกอบรมให้ความรู้ คำแนะนำวิธีการปลูกและการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี นอก จากนี้เกษตรกรยังสามารถเข้าศึกษาดูงานแปลงสาธิตการปลูกไม้ดังกล่าวในพื้นที่ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี และอ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการผลิตได้ โดยทางบริษัทฯจะสนับสนุนกล้าไม้คุณภาพดีให้เกษตรกรไปปลูก ในราคาพิเศษ พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงแปลงเพื่อให้ คำปรึกษาด้านการจัดการด้วย เมื่อไม้อายุได้ 2-4 ปี ก็สามารถตัดขายได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับประกันราคาการซื้อไม้คืนในราคาขั้นต่ำ ตันละไม่น้อยกว่า 650 บาท ณ จุดรับซื้อหน้าโรงงานที่ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

“กระถินยักษ์และกระถินเทพาเป็นไม้เศรษฐกิจโตเร็วที่น่าสนใจ ถือได้ว่าเป็นไม้ที่มีอนาคตไกล เพราะสามารถนำทุกส่วนมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นลำต้นที่นำมาทำเป็นชิ้นไม้สับเพื่อผลิตเยื่อกระดาษ กิ่งเล็กกิ่งน้อยใช้เป็นเชื้อเพลิง และใบยังนำมาเป็นวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ได้อีกด้วย น่าจะเป็นทางเลือกที่ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง ซึ่งถือ เป็นการออมเงินในระยะยาว ขณะเดียวยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ ส่งผลให้เกิดการเพิ่มออกซิเจน ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก และช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นด้วย” นายอนันต์ กล่าว.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: