อนุรักษ์พื้นที่เกาะกระ ทช.เสริมแหล่งให้เต่าวางไข่

[14 ส.ค. 51 – 00:28] จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

นางนิศากร โฆษิตรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เผยว่า จากการสำรวจและประเมินสถานภาพสัตว์ทะเลหายากของไทยทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทย พบว่า เต่าทะเลน่าเป็นห่วงมากเพราะเหลือจำนวนเต่าทะเลที่พบในไทยที่เป็นพ่อแม่พันธุ์ ไม่ถึง 500 ตัว เนื่องจากชายหาดที่เป็นแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล ถูกรุกรานจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ล่าสุด เหลือชายหาดที่เต่าทะเลสามารถวางไข่ตามธรรมชาติขนาดใหญ่ได้เพียง 3 แห่ง คือ เกาะคราม จังหวัดชลบุรี เกาะหนึ่ง และเกาะหูหยง ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดกระบี่

กรมฯได้จัดทำแผนการอนุรักษ์แหล่งวางไข่เต่าทะเล ต่อจากการอนุรักษ์และเพาะพันธุ์เต่าทะเลเพื่อปล่อยออกสู่ธรรมชาติ ยังได้เสนอต่อที่ประชุมอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพครั้งที่ 5 ที่กรุงบอนน์ ประเทศเยอรมนี เกี่ยวกับกิจกรรมอนุรักษ์แหล่งวางไข่เต่าทะเล เป็นโครงการเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตโลก อนุรักษ์แหล่งวางไข่เต่าทะเล พร้อมกันนี้ได้เตรียมเสนอให้เกาะกระ จ.นครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระหว่างประเทศ (Ramsar Site) ประเภทพื้นที่คุ้มครองทางทะเล เพื่อเป็นการอนุรักษ์แหล่งวางไข่เต่าทะเลอีกแห่งหนึ่ง.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: