ตะขบยักษ์ไร้หนาม…บังคับให้ออกดอกติดผลง่าย

วันที่ 9 กันยายน 2551 จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

เมื่อนำต้นตะขบยักษ์ไร้หนามมาปลูกในแปลงเช่นเดียวกับไม้ผลเศรษฐกิจชนิดอื่น โดยทำการยกร่องแปลงแบบลูกฟูกใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 5 เมตร, ระหว่างแถว 6 เมตร พื้นที่ 1 ไร่ ปลูกต้นตะขบยักษ์ไร้หนามได้ประมาณ 50 ต้น มีการติดตั้งระบบการให้น้ำแบบมินิสปริง  เกลอร์ต้นละ 1 หัว ผลปรากฏว่าต้นตะขบยักษ์มีการเจริญเติบโตเร็วมาก เมื่อต้นอายุครบ 1 ปี มีความสูงของต้นเฉลี่ย 1.50 เมตร และความกว้างของทรงพุ่มประมาณ 2 เมตร ที่น่าสนใจไปกว่านั้นต้นตะขบยักษ์จัดเป็นไม้ผลแปลกและหายากที่ออกดอกและติดผลง่ายมากโดยใช้วิธีการควั่นกิ่ง

นอกจากวิธีการขยายพันธุ์ต้นตะขบยักษ์ด้วยวิธีการต่อยอดแล้ว พบว่าการตอนกิ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ปฏิบัติได้ง่ายและเมื่อนำไปปลูกต้นจากกิ่งตอนจะเจริญเติบโตเร็วมากและมีทรงพุ่มที่สวย หลังจากที่ได้ทำการตอนกิ่งนานประมาณ 1 เดือน (รากยังไม่ออก) พบว่ากิ่งที่ตอนนั้นมีการออกดอกและติดผลตามมา จึงได้มีการประยุกต์นำวิธีการควั่นกิ่งแบบเดียวกับที่ควั่นกิ่งลิ้นจี่มาใช้ควั่นต้นตะขบยักษ์ เริ่มต้นจากวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการควั่นคือ มีดปลายแหลม, ลวด และคีมมัดลวด ต้นตะขบยักษ์ที่ทดลอง ควั่นกิ่งควรจะมีอายุต้นตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป ต้นตะขบยักษ์ที่มีอายุ 4 เดือน จะมีกิ่งรองแตกออกมาแล้ว 2-3 กิ่ง จะคัดเลือกกิ่งที่ตั้งตรงหรือแนวนอนก็ได้ แต่ช่วงที่ทำการควั่นกิ่งลักษณะของใบในขณะนั้นจะต้องไม่อ่อนหรือแก่เกินไป เป็นระยะใบพวงหรือใบเพสลาดเหมือนใบมะม่วง ขนาดความยาวของกิ่งที่จะใช้ควั่นมีความยาวประมาณ 50-70 เซนติเมตรและมีเส้นผ่าศูนย์กลางของกิ่งประมาณ 1-2 เซนติเมตร

ใช้มีดปลายแหลมควั่นกิ่งที่คัดเลือกไว้เป็น 2 รอย ให้รอยควั่นห่างกันประมาณ 0.25 เซนติเมตร หลังจากนั้นให้ใช้มีดกรีดส่วนของเปลือกแล้วลอกออกมา แต่ไม่จำเป็นจะต้องขูดเนื้อเจริญออกมาด้วย ใช้ลวดขนาดเล็กหรือขนาดกลางมัดตามรอยควั่นและใช้คีมมัดลวดให้แน่นพอสมควร (ไม่ควรมัดลวดให้แน่นจนเกินไป อาจจะทำให้กิ่งที่ควั่นตายได้) หลังจากที่ควั่นและมัดลวดไปนานประมาณ 1 เดือน จะสังเกตเห็นใบของต้นตะขบยักษ์ของกิ่งที่ทำการควั่นจะมีสีเหลืองซีดเหมือนอาการขาดน้ำ ไม่ต้องตกใจ ปล่อยทิ้งไว้อีก 20 วันโดยประมาณ จะสังเกตเห็นดอกเริ่มปลิออกมาเมื่อเห็นดอกแทงออกมาแล้วให้แกะลวดที่มัดออก เริ่มให้น้ำต้นตะขบทันทีต่อมาจะพบว่ากิ่งที่ได้ทำการควั่นนั้นมีผลตะขบยักษ์ติดเป็นจำนวนมาก ให้ปลิดผลทิ้งบ้าง

ผลอ่อนของตะขบยักษ์ไร้หนามจะมีสีเขียวและเมื่อผลแก่จัดพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวมาบริโภคจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงเข้มและมีขนาดผลใหญ่ใกล้เคียงกับผลมะนาว ลักษณะของเนื้อภายในจะมีสีเหลืองทองและมีเมล็ดอยู่ในภายในผลเฉลี่ย 3-5 เมล็ด รสชาติหวานเนื้อนิ่มอร่อยมาก ส่วนของเปลือกจะมีความฝาดเล็กน้อย เนื่องจากมีปริมาณของสารแทนนิน ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบทางเดินอาหารจัดเป็นผลไม้สุขภาพอีกชนิดหนึ่ง.

ทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: