‘แฝก’ พืชมหัศจรรย์ของไทยดังทั่วโลก

วันที่ 12 กันยายน 2551 จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ให้สัมภาษณ์ถึงการเข้าร่วมจัดงาน World Water Expo 2008 ที่เมืองซาราโกซา ประเทศสเปน หรือ Expo Zaragoza 2008 ว่า การ      เข้าร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำของประเทศไทยถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง เนื่องจากคณะทำงานได้นำแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ถูกต้องและสามารถปฏิบัติได้จริงไปนำเสนอต่อชาวโลก ตลอดจนการนำเสนอพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำไปเผยแพร่อีกทางหนึ่ง อาทิ กังหันน้ำชัยพัฒนา โครงการฝนเทียม เป็นต้น

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กล่าวต่อว่า คณะทำงานยังได้นำหญ้าแฝกซึ่งเป็นพืชที่พระองค์ทรงศึกษาวิจัยว่าช่วยป้องกันการ    กัดเซาะหน้าดิน เพื่อป้องกันน้ำท่วมน้ำหลากทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ไปแสดงให้ชาติ      ต่าง ๆ ได้รับทราบถึงพระอัจฉริยภาพและเป็นตัวอย่างในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมาปกป้องมนุษย์ให้พ้นจากภัยธรรมชาติ นอกจากนี้ยังได้นำประโยชน์ที่ได้จากหญ้าแฝก คือ ไม้อัดหญ้าแฝกมาทำเป็นผนังและพื้น โดยด้านหน้าศาลาไทยที่เป็นภาพวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วก็ใช้ไม้อัดหญ้าแฝกเป็นฉากก่อนลงสีจริง

นายศักดิ์สิทธิ์ กล่าวด้วยว่า จากจำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการในศาลาไทยไม่ต่ำกว่า 6,000 คนต่อวัน ถือว่าศาลาไทยประสบความสำเร็จ เพราะสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิด ตลอดจนวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรฯ กำลังพิจารณาว่าจะนำรูปแบบนิทรรศการดังกล่าวนี้มาจัดแสดงในเดือน พ.ย. นี้ด้วย.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: