กรมวิชาการเกษตรผลิตไบโอดีเซล ต้นทุนลิตรละ 27 บาท

วันที่ 19 กันยายน 2551 จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

เร่งขยายผลสู่ประชาชนแก้วิกฤติน้ำมันแพง

สถานการณ์เรื่องน้ำมันเป็นที่ยอมรับกันว่ากระทบทุกส่วนของสังคม โดยเฉพาะสังคมการเกษตรมีความจำเป็นต้องใช้อย่างมากในทุกวันนี้ เนื่องจากแรงงานธรรมชาติ ไม่ว่าสัตว์หรือคนมีปริมาณ ไม่เพียงพอกับพื้นที่การเกษตร และความต้อง การในปริมาณผลผลิตของสังคม การคิดค้น และความสำเร็จในเรื่องของพลังงานทดแทนจึงเกิดขึ้นและมีให้ได้รับ ทราบความก้าวหน้ากัน มาอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด นายไพ โรจน์ สุวรรณจินดา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 (สวพ.8) จังหวัดสงขลา กรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรประสบผลสำเร็จในการวิจัยและพัฒนา เครื่องจักรและโรงงานต้นแบบสำหรับการผลิตไบโอดีเซล แบบแบทซ์ โดยใช้น้ำมันปาล์มดิบเป็นวัตถุดิบ ซึ่งจะได้เมทิลเอส เทอร์หรือไบโอดีเซลออกมาถึง 98% โดยปริมาตร และให้ความบริสุทธิ์ 99-100% โดยน้ำหนัก รวมทั้งยังมีคุณภาพสม่ำเสมอ ผ่านข้อกำหนดคุณลักษณะและคุณภาพตาม ประกาศของกรมธุรกิจพลังงานอีกด้วย

สำหรับการใช้ประโยชน์นั้น ได้ทดลอง นำน้ำมันไบโอดีเซล B100 (น้ำมันไบโอดีเซล 100%) ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์สูบเดียวไม่ว่าจะเป็นเครื่องรถไถ เครื่องสูบน้ำ เครื่อง ผลิตไฟฟ้า เครื่องเรือหางยาวขนาดเล็ก แล้วปรากฏว่าใช้ได้ดีไม่มีปัญหาใด ๆ ส่วนการใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์นั้นได้ทดลองนำ น้ำมันไบโอดีเซล B50 (น้ำมันไบโอดีเซลผสมกับน้ำมันดีเซลอัตราส่วน 50:50) ไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์กระบะปรากฏว่าใช้ได้ดีไม่มีปัญหาใด ๆ เช่นกัน

ส่วนราคาของเครื่องจักรและโรงงาน ต้นแบบสำหรับผลิตไบโอดีเซลดังกล่าวนั้น หากเป็นแบบถังสเตนเลส มีราคาเครื่องละ 500,000 บาท แต่ถ้าเป็นถังพลาสติกราคาเครื่องละ 300,000 บาท สามารถผลิตน้ำมันไบโอดีเซล (B100) ได้วันละ 300 ลิตร มีต้นทุนการผลิตลิตรละ 27 บาท มีราคาถูกกว่าน้ำมันดีเซลทั่วไปถึงลิตรละ 15 บาท นอกจากนี้ยังสามารถผลิตจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วได้อีกด้วย ซึ่งจะสามารถผลิตน้ำมันไบโอดีเซล (B100) ได้ถึง 600 ลิตรต่อวัน ต้นทุนการผลิตเพียงลิตรละ 22 บาท (น้ำมันพืชที่ใช้แล้วราคาลิตรละ 15 บาท)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กล่าวด้วยว่า สวพ.8 ยังได้ขยายผลงานวิจัยดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยขณะนี้ได้สร้างเครื่องผลิตไบโอดีเซลให้กลุ่มเกษตรกรภายในนิคมสหกรณ์ จังหวัดกระบี่ และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำมันไบโอดีเซลแล้ว รวมทั้งยังได้รับการติดต่อจากอู่รถยนต์ในจังหวัดราชบุรีสนใจที่จะสร้างเครื่องผลิตไบโอดีเซลดังกล่าวอีกด้วย

นอกจากนี้ สวพ.8 เตรียมของบประมาณจากกรมวิชาการเกษตร เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเครื่องต้นแบบการผลิตไบโอดีเซล ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถผลิตไบโอดีเซล (B100) ได้ประมาณ 1,000 ลิตรต่อชั่วโมง ในขณะที่ต้นทุนการผลิตลดลงและมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: