สอนควายไถนาแบบครบวงจร

วันที่ 1 ตุลาคม 2551 จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สนอง  พระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ  บรมราชินีนาถ เกี่ยวกับการส่งเสริมเกษตรกรให้     นำควายกลับเข้ามาใช้ในการทำนา ด้วยการเปิด โรงเรียนสอนควายไถนาขึ้น เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในภาวะน้ำมันเชื้อเพลิงและปุ๋ยเคมีราคาแพง รวมถึงยังเป็นการให้ความรู้และจูงใจเกษตรกรรุ่นใหม่ ๆ ที่ไม่เคยใช้ควายในการทำนา  ให้เกิดความสนใจและความเข้าใจในส่วนดังกล่าว  ซึ่งขณะนี้กรมปศุสัตว์ได้เปิดหลักสูตรสอนด้าน การไถนาไปแล้วหลายแห่ง โดยแบ่งหลักสูตร  ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ หลักสูตรให้ความรู้  และสอนเกษตรกรในการใช้ควายไถนา ระยะเวลา 10 วัน และหลักสูตรฝึกควายไถนา ระยะเวลา 15 วัน

ในเบื้องต้นได้วางแผนดำเนินการระยะแรกภายใน 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2552-2554 ตั้งเป้าฝึกควายไถนาได้รวมจำนวน 15,000 ตัว แบ่งเป็นปี 2552 จำนวน 2,000 ตัว ปี 2553 จำนวน 5,000 ตัว และในปี 2554 จำนวน 8,000 ตัว  ซึ่งหากเป็นไปตามเป้าหมายในแต่ละปีจะสามารถลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้จำนวนมาก อีกทั้งควายยังให้มูลเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อดินและพืช เป็นการลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้อีกทางหนึ่ง.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: