พลิกสวนส้มร้างทำเกษตรผสมผสาน

วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2552 จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ปี 52 กรมพัฒนาที่ดินเดินหน้าสานต่อโครงการพลิกฟื้นสวนส้มร้างในเขตดินเปรี้ยว สู่แปลงสาธิตปลูกปาล์มน้ำมันและแปลงเกษตรผสมผสาน นำร่อง 7 จังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้

นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า สภาพพื้นที่ทำการเกษตรของไทยที่ประสบปัญหาดินเปรี้ยวจัดมีอยู่กว่า 5.5 ล้านไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ภาคกลาง 3 ล้านไร่ ภาคตะวันออก 1 ล้านไร่ ส่วนที่เหลือกระจายอยู่ในทุกจังหวัดทางภาคใต้ ซึ่งปัญหาดินเปรี้ยวจัดมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชผลทางการเกษตร เนื่องจากดินเป็นกรดจัดและขาดธาตุอาหารพืช ถ้าไม่ได้รับการปรับปรุงบำรุงดินอย่างถูกวิธีจะทำให้ผลผลิตพืชตกต่ำต่อเนื่อง ดังเช่นสวนส้มในพื้นที่รังสิต จังหวัดปทุมธานี ที่ประสบปัญหาดินเปรี้ยวจัดจนเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องปล่อยสวนทิ้งร้าง บางรายย้ายไปทำสวนส้มในพื้นที่ภาคเหนือแทน บางรายปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชผัก

รองอธิบดีกรมพัมนาที่ดินเผยอีกว่าในปี 2552 กรมพัฒนาที่ดินมีนโยบายขยายผลโครงการดังกล่าว โดยแบ่งเป็นทำแปลงทดลองปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่สวนส้มร้างในเขต จ.ปทุมธานี และนครนายก จำนวน 300 ไร่ และทำแปลงสาธิตทำการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อความเป็นอยู่ที่พอเพียง มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรแบ่งพื้นที่ทิ้งร้างมาทำแปลงนาปลูกข้าว ผสมผสานกับปลูกผักหรือไม้ผล ไม้ประดับ และเลี้ยงปลาในร่องสวนหรือในนาข้าว จะทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างรายได้ที่มั่นคง

“โครงการนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของเกษตรกรเจ้าของที่ดินว่าต้องการปลูกปาล์มน้ำมันหรือทำเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินพร้อมส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่างๆ ทั้งนี้เพื่อจุดมุ่งหวังให้เกษตรกรหันกลับมาใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจถดถอยอาชีพเกษตรจึงถือเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่แน่นอนให้เกษตรกรได้ดีที่สุดในขณะนี้” รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าว

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: