‘มันหวานญี่ปุ่น’ ปลูกได้ในประเทศไทย

วันที่ 30 มกราคม 2552 จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ในแปลงทดลองของแผนกฟาร์ม ชมรม  เผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร จ.พิจิตร ได้ทำการทดลองปลูกมันเทศสายพันธุ์ต่างประเทศมานานประมาณ 4 ปี เริ่มจากการนำมันเทศเนื้อสีส้มจากประเทศออสเตรเลียมาทดลองปลูกในบ้านเราได้ผลผลิตและคุณภาพดีและได้ผลิตส่งขายยังซูเปอร์มาร์เกต ของห้างสรรพ  สินค้าชั้นนำในกรุงเทพมหานคร ได้ผลตอบรับจากผู้บริโภคด้วยดีเสมอมาและได้มีการขยายพื้นที่ปลูกออกไปในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ รวมทั้งได้มีการนำผลผลิตไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อีกมากมาย อาทิ น้ำมันเทศเนื้อสีส้มพร้อมดื่ม, ผลิตเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยว ฯลฯ

นอกจากมันเทศเนื้อสีส้มแล้ว ทางชมรมฯยังได้นำมันเทศเนื้อสีม่วงจากประเทศญี่ปุ่นมาทดลองปลูกได้ผลผลิตและคุณภาพดีไม่แพ้กัน แต่มันเทศเนื้อสีม่วงมีจุดอ่อนตรงที่เมื่อปลูกต่อเนื่องหลายรุ่นสีม่วงของเนื้อมันเทศอาจจะมีความแปรปรวนไม่ได้ผลผลิตเนื้อสีม่วงเข้มเช่นเดิม ในขณะนี้ ได้มีการนำมันเทศเนื้อสีเหลืองจากประเทศญี่ปุ่น ที่มีคุณสมบัติของเนื้อเหนียวแน่นและมีจุดเด่นตรงที่มีรสชาติหวานกว่า    มันเทศเนื้อสีอื่น ๆ หลายคนเรียกว่า “มันหวานญี่ปุ่น” (Japanese Sweet Potato) ซึ่งมันเทศเนื้อสีเหลืองสายพันธุ์นี้เป็นมันเทศที่มีชื่อเสียงของประเทศ     ญี่ปุ่น มีการสั่งนำเข้ามาขายในบ้านเราในซูเปอร์มาร์เกต ห้างสรรพสินค้าใหญ่หลายแห่งในราคาขายถึงผู้บริโภคเฉลี่ยกิโลกรัมละ 90-100 บาท จัดเป็นมันเทศที่มีราคาแพงที่สุดในขณะนี้ ในขณะเดียวกันจัดเป็นมันเทศที่มีรสชาติอร่อยที่สุดเช่นกัน

ทางชมรมเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรได้เริ่มนำหัวมันเหลืองญี่ปุ่นหรืออาจจะเรียก “มันเหลืองญี่ปุ่น” มาทดลองปลูกโดยจัดแปลงการปลูกที่มีการดูแลรักษาเหมือนกับการปลูกมันเทศ    เนื้อสีส้มทุกประการ แต่ในการจัดแปลงปลูกจะแบ่งล็อกเป็นแปลงละ 1 งาน เพื่อการจัดการแปลงและดูแลรักษาได้ง่าย ปลูกไปได้นานประมาณ 120 วัน เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้หัวมันเทศที่       มีลักษณะเหมือนกับมันเทศที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ลักษณะของหัวมันเทศจะเรียวยาวคล้ายกับผักกาดหัว (หัวไชเท้า) ผิวเปลือกมีสีม่วงอมแดง ได้มีการทดลองปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตมาแล้ว 2 ครั้ง จนมีความมั่นใจว่าปลูกและให้ผลผลิตและมีคุณภาพดีไม่แพ้ที่ปลูกในญี่ปุ่น จึงได้ทำ   การขยายพื้นที่ปลูกเพื่อผลิตส่งขายให้กับเครือ      เดอะมอลล์ กรุ๊ป ทำให้คนไทยจะได้บริโภค Japanese Sweet Potato ที่ปลูกในประเทศไทยแต่มีราคาถึงผู้บริโภคคนไทยถูกลง

เกษตรกรจะปลูกมันหวานญี่ปุ่นให้ประสบความสำเร็จนั้น ปัจจัยอันดับแรกที่ไม่ควรมองข้ามคือเรื่องของสภาพของโครงสร้างดินที่จะปลูก ถึงแม้ว่ามันเทศจะเจริญเติบโตได้ในดินเกือบทุกชนิด แต่ดินร่วนปนทรายมีความเหมาะสมมากที่สุด รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ ชมรมเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร โทร. 0-5661-3021.

ทวีศักดิ์  ชัยเรืองยศ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: