‘ตลาดนัดที่ดินทำกิน’ อีกหนึ่งทางออกยุควิกฤติเศรษฐกิจ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม แรงงานเกือบครึ่งของประเทศไทยประกอบอาชีพการเกษตร ดังนั้น วิธีการแก้ปัญหาเรื่องแรงงานวิธีหนึ่ง คือ สนับสนุนภารกิจที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ดำเนินการ คือ การจัดหาที่ดินและสร้างงานเพื่อรองรับแรงงานว่างงานจากภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาจบใหม่ รวมไปถึงแรงงานที่บ่ายหน้ากลับสู่ภูมิลำเนาเดิม

นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานปฏิ รูปที่เดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  กล่าวว่า แต่เดิมผู้ที่ต้องการที่ดินทำกินคือผู้ที่มีรายได้น้อยหรือคนจน แต่วันนี้ผู้ที่ต้องการที่ดินไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะคนจนแต่รวมไปถึงคนที่เพลี่ยงพล้ำจากภาคอุตสาหกรรม ซึ่ง ณ วันนี้แรงงานที่ถูกเลิกจ้างในภาคอุตสาหกรรมมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในส่วนของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยที่แรงงานเหล่านี้เป็นคนหนุ่มสาวเป็นกำลังสำคัญของประเทศ ส.ป.ก.จึงต้องการดึงคนเหล่านี้กลับเข้าสู่ภาคการเกษตรซึ่งเป็นภาคที่มีความสำคัญกับประเทศมากเช่นกัน

แนวทางหนึ่งที่ ส.ป.ก. ได้ดำเนินการคือ การจัด “ตลาดนัดที่ดินทำกิน” ขึ้น ณ ส.ป.ก.จังหวัดปทุมธานี เพื่อเปิดโอกาสให้เอกชนหรือประชาชนทั่วไปที่มีที่ดินซึ่งอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการเพาะปลูกแต่ตนเองไม่ได้ใช้ประโยชน์จากผืนดินนั้นแล้วได้นำที่ดินของตนมาขายให้กับทาง ส.ป.ก. เพื่อที่ส.ป.ก. จะได้นำที่ดินเหล่านั้นมาจัดสรรให้แก่เกษตรกรผู้มีที่ดินทำกินเพียงเล็กน้อยหรือกระทั่งไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองเลย รวมไปถึงผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านการเกษตร หรือผู้ถูกเลิกจ้าง เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งจะเป็นรากฐานต่อการผลิตทางการเกษตรในระยะยาวต่อไป

ผลจากการเปิดตลาดนัดที่ดินทำกินเป็นวันแรกเมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่ามีผู้มาเสนอขายที่ดินในเขตนิคมการเกษตร 25 ราย 34 แปลง รวมทั้งสิ้น 709 ไร่ จาก 8 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ สุพรรณบุรี นครราชสีมา ร้อยเอ็ด สุรินทร์ สระแก้ว และนครปฐม และอีก 4 จังหวัด ได้แก่ สิงห์บุรี อ่างทอง สมุทรสาคร และสมุทรปราการ ซึ่งเป็นจังหวัดใหม่ที่ ส.ป.ก.จะขยายเป็นเขตปฏิรูปใหม่ มีผู้มาเสนอขาย 55 ราย 88 แปลง รวมทั้งสิ้น 921 ไร่ และตลาดนัดที่ดินนี้จะยังคงเปิดซื้อ-ขายไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2552 นอกจากผู้ขายแล้วในวันเปิดตลาดนัดฯ ยังได้มียุวเกษตรกรรุ่นแรก ซึ่งได้เข้าไปทำการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินกันบ้างแล้วมาร่วมงานด้วย

นางสาวพรรัตน์ แซ่โก๊ว อายุ 25 ปี เป็นหนึ่งในยุวเกษตรกรตามโครงการบ่มเพาะเกษตรกรอนาคตในเขตปฏิรูปที่ดินเล่าว่า ตนเองเป็นคน จ.ระยอง จบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลังจากเรียนจบได้ไปสอนหนังสืออยู่ 2 ปีจนกระทั่งทราบข่าวว่าทาง ส.ป.ก. ได้จัดอบรมยุวเกษตรกรขึ้น ตนเองมีความชอบด้านการเกษตรเป็นทุนเดิมอยู่แล้วประกอบกับต้องการกลับไปช่วยพ่อกับแม่ทำไร่ที่ จ.ระยอง จึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯ

“หลังเข้ารับการอบรมทำให้ได้ทราบเทคโนโลยี ทางการเกษตรใหม่ ๆ ซึ่งไม่มีสอนในตำราเรียนมากมาย และเข้าใจการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง ตนได้รับจัดสรรที่ดินจาก ส.ป.ก. จำนวน 3 ไร่ ซึ่งได้วางแผนการปลูกและลงมือทำเองทั้งหมด เริ่มตั้งแต่กำจัดวัชพืช แบ่งพื้นที่ปลูกสับปะรด ชะอมและแก้วมังกร เพราะเป็นช่วงหน้าแล้ง วางแผนป้องกันศัตรูพืช ใส่ปุ๋ย เมื่อถึงหน้าฝนจะปลูกพืชผักสวนครัวแซม ซึ่งนอกจากจะไว้รับประทานเองในครอบครัวแล้ว ที่เหลือยังส่งขายตลาดได้ โดยตนจะเป็นคนนำไปขายที่ตลาดเอง แต่ในช่วง 3 เดือนแรกที่ยังเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้ ส.ป.ก.ได้ให้เงินช่วยเหลือเดือนละ 5,000 บาท ซึ่งตรงนี้เด็กรุ่นใหม่หลายคนอาจจะมองว่าไม่มากนัก แต่ถ้ารู้จักคำว่าพอเพียงอย่างแท้จริงแล้ว จะพบว่าสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสบายและมีความสุขที่ได้เป็นนายตัวเองอย่างมาก”

….นับได้ว่าความพยายามดึงที่ดินเปล่าประ โยชน์จากเอกชนเพื่อนำมาปฏิรูปให้ใช้ประโยชน์ได้ใหม่ของ ส.ป.ก. ครั้งนี้ เป็นการลงแรงที่หายเหนื่อยเพราะได้ทั้งแรงงานสำคัญกลับสู่ภาคการเกษตร สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ หรือการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ก็ตาม แต่ที่สำคัญคือ การปูทางให้การเกษตรกรรมของไทยให้กับคนรุ่นใหม่ได้รับรู้ว่า เกษตรกรไทยมิใช่เพียงแค่ก้มหน้าก้มตาปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ แบบเดิม ๆ อีกต่อไป แต่ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในอนาคตต้องมีความรู้แบบเบ็ดเสร็จ ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องกล้าพันธุ์ ไปจนถึงวิทยาการ เครื่องจักรกล นวัตกรรม การ   คัดแยก บรรจุภัณฑ์ การตลาด ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้นับเป็นความท้าทายมันสมองของเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นอย่างยิ่ง…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: