‘ปุ๋ยหมักรักษ์ดิน’ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางพรวด

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

จากผลผลิตที่เหลือทิ้งช่วยลดต้นทุนการใช้จ่าย

การรวมกลุ่มไม่ว่าจะจัดทำกิจกรรมใด ๆ ส่วนใหญ่แล้วจะดีมากกว่า กล่าวคือการรวมกลุ่มทำงานต่าง ๆ อาจจะทำให้เกิดความคิดใหม่ ๆ เกิดอำนาจการต่อรองในกรณีที่จะต้องขายสินค้าที่เหมือนกันกับพ่อค้าคนกลาง แต่บางครั้งการรวมกลุ่มก็ย่อมต้องมีปัญหาบ้างเพราะเป็นเรื่องของคนหมู่มาก ที่ต่างความคิดเห็น เช่นเดียวที่ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกไม้ผล ยางพารา ปาล์มน้ำมันและกาแฟ โดยเฉพาะกาแฟแต่ละปีเหลือแกลบกาแฟที่ได้จาก  การสีเหมือนสีข้าวจำนวนมาก มาย ถูกปล่อยทิ้งไว้หลังโรงสีกาแฟ

กลุ่มวิสาหกิจชุม ชนบ้านบางพรวด ต.ลำเลียบ อ.กระบุรี จ.ระนอง จึงได้คิดนำเอาแกลบกาแฟมาทำปุ๋ยหมัก เป็นการลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน สมาชิกที่นำปุ๋ยหมักรักษ์ดินไปใช้ ทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าพืชเจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ทั้งในสวนปาล์ม กาแฟ ยางพาราและ อื่น ๆ และที่สำคัญสามารถลดค่าใช้จ่าย ค่าปุ๋ยเคมีได้มาก คืนความสมบูรณ์ให้แก่ดิน ดินร่วนซุย ในอนาคตอาจจะเพิ่มปริมาณการผลิตให้มากกว่าเดิม ที่ผลิตได้ครั้งละ  3 ตัน เพื่อแบ่งขายให้เกษตรกรทั่วไปด้วย และจะพัฒนาเป็นปุ๋ยหมักอัดเม็ด

นายสัมฤทธิ์ ฉิมมา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบางพรวด กล่าวว่า ทาง กลุ่มมีสมาชิก 36 คน มีการประชุมทุกวันที่ 10 ของเดือน เพื่อวางแผนการผลิตปุ๋ยและส่งเงินออมทรัพย์ จนถึงวันนี้มีเงินทุนเกือบแสนบาท ก่อนหน้านี้ลงทุนปลูกอ้อยคั้นน้ำและปลูกข่าเหลือง แต่ไม่ประสบผลสำเร็จอันเนื่องมาจากปัญหาด้านการตลาดและปัจจัยการผลิตมีราคา สูงมาก ต่อมาเห็นว่านับวันปุ๋ยเคมีแพงตามราคาน้ำมันขึ้นทุกวัน เราน่าจะลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง หันมาใช้ปุ๋ยหมักให้มากขึ้น จึงได้เริ่มต้นทำปุ๋ย หมักรักษ์ดิน โดยการสนับสนุนของเกษตรอำเภอกระบุรี และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

สำหรับขั้นตอนการทำปุ๋ยหมัก เริ่มต้น ที่นำแกลบกาแฟเก่าค้างปีจากโรงสีที่มีในพื้นที่
6 โรง นำมาผสมกับ
ปุ๋ยคอก อัตราแกลบกาแฟ 3 ส่วน ปุ๋ยคอก 1 ส่วน ผสมคลุกเคล้ากันโดยใช้เครื่องผสม และราดด้วยน้ำอีเอ็มปุ๋ยอินทรีย์ น้ำ และกากน้ำตาลพอหมาด ๆ เมื่อผสมคลุกเคล้ากันดีแล้วเทลงบรรจุกระสอบขายให้กับสมาชิกและเพื่อน เกษตรกร

นับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของชุมชน เข้มแข็ง ร่วมกันคิดร่วมกันผลิต ร่วมกันใช้ ปุ๋ยหมักรักษ์ดิน เป็นการลดต้นทุนการผลิตและคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินอย่างยั่งยืนต่อไป เมื่อดิน  ดี พืชเจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตดี มีรายได้เพิ่ม ชีวิตเกษตรกรก็มีความสุข.

ไพโรจน์ รัตนรัตน์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: