เกษตรมีคำตอบ : วิธีขยายพันธุ์หวายดง

วันที่ 24 เมษายน 2552 จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

มีถามเข้ามาเรื่องการเพาะขยายพันธุ์หวายดง เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ของตนเองแบบวนเกษตร โดยให้เจริญเติบโตเองตามธรรมชาติ แต่สามารถเก็บเกี่ยวทั้งหน่อและลำต้นมาใช้ประโยชน์ได้

สอบถามไปยังผู้รู้ได้รับคำตอบว่า สามารถทำได้ซึ่งดีและเหมาะสมที่จะดำเนินการเช่นนี้ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสาน

หวายดง เป็นหวายที่มีลำต้นขนาดปาน  กลาง เส้นผ่าศูนย์กลางของลำต้นประมาณ 1/2-1 นิ้ว ลำต้นและกาบใบมีหนาม ใบย่อยที่ประกอบบนก้านใบมีจำนวนประมาณ 75-90 ใบ มีการเรียงตัว     กันเป็นกระจุกแบบตรงกันข้าม กระจุกละ 5-8 ใบ รากเป็นระบบรากแขนงมากมายประสานกันอยู่ตามลักษณะของพืชตระกูลปาล์มทั่ว ๆ ไป มีอวัยวะที่ใช้ปีนป่าย เป็นก้านยาว ๆ ยื่นออกมาจากจุดกำเนิดตรงส่วนบนของกาบหุ้มลำ และมีหนามโดยตลอดซึ่งทำหน้าที่เป็นมือเกี่ยว จะสร้างช่อดอกออกมาจากลำต้น   ตรงส่วนที่มีกาบใบหุ้ม โดยทยอยสร้างไม่พร้อมกันซึ่งหลังจากออกดอกแล้ว ส่วนยอดก็ยังสามารถเจริญ       เติบโตเป็นลำต้นต่อไปได้เรื่อย ๆ ผลมีลักษณะเป็นเกล็ดซ้อนทับกัน เมื่อแก่แล้วมีสีขาวเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.8-1 เซนติเมตร เมื่ออายุได้ 2-3 ปี จะเริ่มติดดอกและให้ผลที่สามารถนำไปขยายพันธุ์ได้

วัสดุปลูกที่บรรจุถุงเพาะชำ ที่เหมาะที่สุด ได้แก่ ดินขุยไผ่ผสมปุ๋ยคอก (มูลโค) ที่สลายตัว        ดีแล้ว ในอัตราส่วน 3 : 1 ถุงขนาด 4×8 ต้นกล้าหวายที่ย้ายชำลงถุงแล้วควรเก็บไว้ในบริเวณที่ได้รับแสงแดดประมาณ 50% ดูแลรดน้ำวันละครั้ง

การปลูกเหมาะสมในช่วงฤดูฝน คือเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ต้นกล้าควรจะมีความสูงประมาณ 40-60 เซนติเมตร และการปลูกแบบวนเกษตรเหมาะสม เพราะหวายดงจะมีสิ่งยึดเกาะมาก การเลื้อยจะดีอันจะได้มาซึ่งต้นหวายไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น หน่อก็แทงเร็วเก็บเกี่ยวมาบริโภคได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย พื้นที่ทางภาคอีสานของไทยเหมาะในการปลูก ปัจจุบันมีมากที่จังหวัดมุกดาหาร.

หมอเกษตร

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: